Pawlu Mizzi Commemorated at Il-Ħaġar

On the occasion of the first anniversary of Pawlu Mizzi’s death, a meeting was held at Il-Ħaġar museum during which (introduced  by Mr Sergio Grech) Hon. Evarist Bartolo, Dr Louis Galea and Mr Anton Tabone spoke about how they remember him and why they consider him as an important personality. Mr Joseph Mizzi concluded by thanking all those who are making this commemoration a success. Follow the discussion below.

On 5 August, the actual anniversary, 6pm Mass will be held at St George’s Basilica in suffrage. At 7.30pm, the Roof at Il-Ħaġar will be hosting the presentation, with readings and other interventions, of Mid-Dinja Ċkejkna Tiegħi (a 300 pager collected from Mizzi’s autobiographical writings, with numerous photos).

In the meantime, an exhibition about his life and times continues at Il-Ħaġar (9am to 5pm seven days a week). “From the heart of Gozo to the soul of Maltese literature” consists of numerous interesting photos and quotations which are also included in the bi-lingual publication (number 8 in the Il-Ħaġar GEMS series) specially prepared for the occasion.

Various manuscripts and other items are on show, including donations by his family. A marble plaque has been unveiled by his widow. A video and sound recordings can be followed. Other books of his are also available. A feature on the exhibition could be followed further belowe.

Kommemorazzjoni ta’ Pawlu Mizzi f’San Ġorġ u fil-ĦAĠAR

Fl-okkażjoni tal-ewwel anniversarju mill-mewt ta’ Pawlu Mizzi, saret laqgħa fil-mużew Il-Ħaġar (immexija minn Sergio Grech) li fiha Evarist Bartolo, Louis Galea u Anton Tabone tkellmu dwar it-tifkiriet tagħhom u għax iħossu l-importanza ta’ Pawlu. Joseph Mizzi rringrazzja lil dawk kollha li qed jagħmlu suċċess minn din it-tfakkira. Segwi d-diskussjoni fil-filmat
mehmuż hawn fuq.

Fil-jum propju, il-5 t’Awwissu, il-quddiesa tas-6pm fil-Bażilika ta’ San Ġorġ se tkun għal ruħu. Imbagħad fis-7.30 se jiġi preżentat Mid-Dinja Ċkejkna Tiegħi, ktieb ta’ tliet mitt paġna li jiġbor sensiela ta’ artikli awtobijografiċi mżewqin b’ritratti tal-epoka. Se jinqraw siltiet, flimkien ma’ interventi oħra.

Sadattant tkompli (mid-9am sal-5pm, sebat ijiem fil-ġimgħa) il-wirja fil-Ħaġar “Mill-Qalb t’Għawdex għar-ruħ tal-Letterature Maltija” li tikkonsisti minn ritratti u kwotazzjoni li jinsabu anki f’publikazzjoni bilingwi (numru 8 fis-sensiela Il-Ħaġar GEMS) preparata għall-okkażjoni.

Diversi manuskritti u oġġetti oħra huma għall-wiri, inklużi donazzjonijiet mill-familja tiegħu. Irħama ta’ tifkira inkixfet mill-armla Maria. Vidjo u rikordings jistgħu jiġu segwiti u hemm ukoll kotba oħra tiegħu. Segwi filmat dwar il-wirja hawn taht.