Il-Ħaġar reopens

Il-Ħaġar museum and Cultural Centre is pleased to announce that it will again be welcoming visitors from Monday 26 April – at the usual opening hours of 9am to 5pm, seven days a week. Anti-Covid protocols will be followed but entrance remains free.
To satisfy requests, it has been decided to extend the five temporary exhibitions which were limited to the website (www.heartofgozo.org.mt) when museums were closed by the health authorities in March, soon after these displays had commenced.

  • “Twilights” (on various levels) offers forty examples of Sacred Art by Aaron Formosa. The full colour sixty-pager exhibition catalogue is again available.
  • Vexilla Regis – housed in a showcase on level -1 – has a range of Crucifixes, from different periods and in assorted styles.
  • Video Room 2 holds “A Meeting of Minds” with documents and manuscripts highlighting connections between Professors Joseph Vella and Oliver Friggieri – including background recordings.
  • A typical Good Friday Procession is represented through hundreds of statuettes – made by Joseph Agius, Lino Fardell and Paul Muscat – arranged in three cases in Video Room 1.
  • The Gozo Philatelic Society showcase (level -1) has a look at Malta’s first stamp, including rare items.

Il-ĦAĠAR jiftaħ mill-ġdid
Il-mużew Il-Ħaġar (Pjazza San Ġorġ, Victoria) bi pjaċir iħabbar li se jerġa’ jibda jilqa’ żjarat mit-Tnejn 26 t’April – fil-ħinijiet normali tad-9am sal-5pm, sebat ijiem fil-ġimgħa. Sintendi jitħaddmu l-protokolli kontra l-Covid iżda d-dħul jibqa’ b’xejn.
Ġie deċiż li jitwalu l-ħames esibizzjonijiet temporanji li kienu ttieħdu fuq is-sit www.heartofgozo.org.mt meta l-mużewijiet ingħalqu mill-awtoritajiet tas-saħħa f’Marzu – b’hekk tintlaqa’ t-talba ta’ dawk li ma laħqux jiġu.

  • Twilights (fuq diversi livelli) toffri erbgħin eżempju ta’ Arti Sagra ta’ Aaron Formosa. Il-katalogu kollu bil-kulur fuq sittin paġna issa raġa’ disponibbli.
  • Vexilla Regis (f’vetrina fil-livell -1) tesponi firxa ta’ Kurċifissi, fi stili differenti u minn diversi żminijiet.
  • Il-Video Room 2 fiha A Meeting of Minds b’dokumenti u manuskritti li juru konnessjonijiet bejn il-Professuri Joseph Vella u Oliver Friggieri – u b’recording ukoll.
  • Purċissjoni tradizzjonali tal-Ġimgħa l-Kbira hi rappreżentata permezz ta’ mijiet ta’ statwetti – xogħol Joseph Agius, Lino Fardell and Paul Muscat – fi tliet vetrini fil-Video Room 1.

Fil-vetrina tal-Gozo Philatelic Society (livell -1) hemm ħarsa lejn l-ewwel bolla Maltija, inklużi raritajiet.