Pawlu Mizzi at Il-Ħaġar “From the heart of Gozo to the soul of Maltese literature”

25 Jul 2020 - 09 Sep 2020

A new temporary Exhibition is being inaugurated on Saturday 25 July at 7.30pm by Gozo Minister Clint Camilleri at Il-Ħaġar museum (Pjazza San Ġorġ, Victoria).
“From the heart of Gozo to the soul of Maltese literature” honours Pawlu Mizzi on the first anniversary of his death. The numerous interesting photos and quotations are also included in the bi-lingual publication (number 8 in the Il-Ħaġar GEMS series) specially prepared for the occasion.
Allied events include a discussion (in Maltese) about his legacy on 1 August (10am) and 6pm Mass (at St George’s) on 5 August. At 7.30 (after the Mass), back at Il-Ħaġar, Mid-Dinja Ċkejkna Tiegħi – from Mizzi’s autobiographical writings – will be presented (together with readings, obviously in Maltese). Two of his previous books will also be available.
All are invited: the Exhibition (during which radio programmes of his can be heard) runs for a full month (till 25 August) with the normal opening hours of 9am to 5pm, seven days a week. There is no entry fee.

Pawlu Mizzi fil-ĦAĠAR

Wirja temporanja ġdida se tinfetaħ nhar is-Sibt 25 ta’ Lulju fis-7.30pm mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fil-mużew Il-Ħaġar (Pjazza San Ġorġ, Victoria).

“Mill-Qalb t’Għawdex għar-ruħ tal-Letterature Maltija” tonora lil Pawlu Mizzi fl-ewwel anniversarju minn mewtu. Id-diversi ritratti u kwotazzjonijiet interessanti jinsabu anki f’publikazzjoni bilingwi (numru 8 fis-sensiela Il-Ħaġar GEMS) preparata għall-okkażjoni.
Kollegati hemm diskussjoni dwar il-wirt li ħallielna (fl-10am fl-ewwel t’Awwissu) u Quddiesa fil-5 t’Awwissu (San Ġorġ tas-6pm). Lura Il-Ħaġar, fis-7.30 pm (warajha) issir il-preżentazzjoni ta’ “Mid-Dinja Ċkejkna Tiegħi” – mill-kitbiet awtobijografiċi ta’ Pawlu (b’qari ta’ siltiet). Ikun hemm ukoll tnejn oħra mill-kotba tiegħu.
Misteden kulħadd: il-Wirja (li matulha jinstemgħu programmi radjofoniċi tiegħu) tkompli għal xahar (sal-25 t’Awwissu) bil-ħinijiet normali tal-ftuħ (sebat ijiem fil-ġimgħa mid-9am sal-5pm). M’hemmx ħlas tad-dħul.