Tiġi Għawdex? ta’ Ġorġ Pisani Preżentazzjoni ta’ żewġ kotba Book Launch - Ġorġ Pisani

Nhar is-Sibt 10 ta’ Frar fil-11:00, fIl-Ħaġar ser jiġu mnedija ż-żewġ volumi Tiġi Għawdex?, miktubin mill-poeta Għawdxi Ġorġ Pisani u ppubblikati minn Delicon Books. Iż-żewġ volumi jiġbru fihom għażla ta’ 130 artiklu li oriġinarjament kienu nkitbu, flimkien ma’ tant oħrajn, sabiex l-awtur stess jaqrahom fil-programm dwar Għawdex li għal għexieren ta’ snin kien jixxandar kull ġimgħa fuq Radju Malta. Bosta minn dawn l-artikli jagħtu ħjiel tal-ħajja imgħoddija li għexu l-Għawdxin ta’ qabilna, permezz ta’ tagħrif dwar drawwiet, xogħolijiet u tradizzjonijiet fost l-oħrajn. Artikli oħra jagħtu tagħrif dwar personaġġi ftit li xejn magħrufa, lokalitajiet u mkejjen storiċi. Għal din l-okkażjoni ser jitkellem in-Nutar Paul George Pisani, iben il-poeta, u ser jinqraw artikli minn din il-pubblikazzjoni ġdida.  Permezz ta’ rekordings antiki, min jattendi jista’ wkoll jisma’ lil Ġorġ Pisani nnifsu jaqra siltiet minn dawn l-artikli. 

***

On Saturday 10th February at 11:00, Il-Ħaġar Museum will host the second book launch for this year: Tiġi Għawdex? by Gozitan poet Ġorġ Pisani and published by Delicon Books.  The two volumes are a collection of 130 selected articles originally written with many others so that the author himself would read them during a programme about Gozo broadcasted on Radju Malta for many years.  Many of these articles uncover the life of our Gozitan predecessors, exploring amongst others their habits, work, and traditions.  Some other articles portray details about obscure characters, specific locations, and historical niches.  Dr Paul George Pisani, notary and the author’s son, will be giving the official speech and articles from the book will also be read.  The audience will have the privilege of listening to the poet’s own voice reading some of the articles thanks to archived recordings.

***

As usual, Entrance is Free. Please reserve your seats by contacting events@heartofgozo.org.mt.

The book launch will be held in Maltese.